Wednesday, 28 March 2012

Modjadji Kingdom Tribute
Ke batho ba Modjadji  Mmalakhobela la khobela ke lala tsela,
Ke mohlolo se na moloti
Ke lotwa ke mabu a tsela
Ke motho yo a boyao tsielele mokhotheni  a manape dia lla
Maolwe ke maloutjoni a dilepe
Ke motho yo a boyao tlatja la mapulane wa ngwako
Ke batho ba khedhupudi kha bokhalaka
Khe khileo o bona mabele khare batho ke ba runi
Kha fetsja kha kwa lekhwekhwe khee batho myayeni
Sekhware a nthate morwa wa Mahowa ma lebana le metse ya ka Mahowa
Kokoropo malepula mefakeng
Sekhopo se khopamile masogana
Balobedu a le na ntwa
Lebjeni ke rammakiwa ke mahosi
Modike bare ke la ka
Le mothese ba re ke la ka
Ka fihla maolwe tlatja, ke fiile
La  khekhoti a lekhana motsetselo
Tlatja a o supiwe ke badimone
Badimo ba Modjadji a mohale!

No comments:

Post a Comment